:
PENGENALAN


Fokus utama Bahagian Pengurusan Masjid adalah untuk menjadikan masjid zon aman untuk beribadah dan mengadakan aktiviti membangun ummah.Ia juga untuk memastikan masjid-masjid dan surau-surau berada dalam keadaan baik dan selesa untuk umat Islam beribadat dan mengadakan program-program pengimarahan.

VISI : Untuk melahirkan masyarakat Islam yang komited terhadap masjid dengan pelbagai aktiviti dan program pengimarahan kepada semua lapisan masyarakat

MISI : Untuk melahirkan satu pengurusan pentadbiran masjid di dalam negeri Selangor yang terbaik, cekap, menjadi contoh dan diredhai Allah S.W.T

OBJEKTIF:

  1. Menjadikan Masjid Zon aman, Bebeas Politik, Kondusif Dan Mesra Jemaah.
  2. Meningkatkan kualiti dan profesionalisme pengurusan masjid sentiasa efektif, efisyen, dinamik dan produktif.
  3. Memantap dan mengemaskini kaedah, peraturan, garis panduan dan tatacara sebagai rujukan utama pengurusan masjid.
  4. Meningkatkan pengimarahan masjid melalui penganjuran program yang bersifat kontemporari, holistik dan interaktif.

FUGSI BAHAGIAN PENGURUSAN MASJID

  1. Mengurus perlantikan Pegawai dan Ahli Jawatankuasa Masjid seluruh Negeri Selangor
  2. Menguruskan pelbagai permohonan yang berkaitan dengan masjid / surau
  3. Menguruskan pembinaan dan pendaftaran masjid / surau seluruh Negeri Selangor
  4. Menguruskan pentadbiran masjid / surau seluruh Negeri Selangor
  5. Menguruskan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Panel Khutbah Negeri Selangor 6. Menguruskan pengeluaran khutbah Jumaat dan koleksi khutbah Negeri Selangor
  6. Memproses / Melantik Pegawai Penyelaras Masjid Seluruh Negeri Selangor, serta menguruskan tuntutan kelas Takmir / kursus-kursus Guru- GuruTakmir dan Imam-Imam Masjid